Podmínky k půjčce:

ZAMĚSTNANCI:

Zaměstnanec Může doložit vyplněné potvrzení o příjmu potvrzeni_zamestnavatele o příjmu.pdf (23,1 kB) popř.v sekci "ke stažení" nebo ho nahradit Pracovní smlouvou.

 

Platné doklady : Občanský průkaz

                             Pracovní smlouva nebo

                             "DPČ /dohoda o pracovní činnosti/ ne DPP!

                             Posledni dva výplatní pásky

                             Bankovní účet /múže být i cizí/

 

PZN: ÚVĚR NELZE POSKYTNOUT LIDEM V  INSOLVENCI.


PODNIKATELE A OSVČ:

     30.000,-KčObčanský průkaz, bankovní účet  a doba podnikání nejméně 6.měsíců./.

Do 50.000,-Kč - Občanský průkaz, bankovní účet, žadatel musí nejméně dva roky      podnikat a mít 26-69. let

Od 50.000,-Kč do 200.000,-Kč - Doložení dvou posledních DAP / daňových přiznání/

Žadatel u všech tří kategorií múže použít i cizí bankovní účet.

 

U PO, s.r.o.  + rozvaha a výsledovka za poslední dva roky


 


DŮCHODCI SENIOŘI:

Starobní nebo invalidní důchodce, včetně osob pobírající vdovský důchod.

Platné doklady: Důchodový výměr, popř.poslední tři ústřižky důchodu

                         Občanský průkaz

                         Bankovní účet /múže být i cizí/

MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ:

Platné doklady: Rodičovský příspěvek

Další příjmy:     Přídavky,dávky a doplatky na bydlení, alimenty aj.

                         Občanský průkaz

                         Bankovní účet /múže být i cizí/

 

Minimální částka příjmů musí dosahovat aspoň 9000,-Kč